Медицинска апаратура, изделия, консумативи и всичко свързано със спешната и първа помощ. Вие знаете как да спасявате човешки животи, ние знаем с какво!