Защитен гащиризон

Палаткови системи и съоръжения при бедствия и аварии, системи за биологическа охрана, дезинфекция, защитни облекла, предпазни аксесоари