Светлинни устройства за извършване на основна и допълнителна предупредителна светлина на превозни средства за сигурност.