Медицинска апаратура, изделия и консумативи

Любомир Марчев
тел.: +359 878 666 240
e-mail: selvit@selvitbg.eu
уеб сайт: www.selvitbg.eu

Георги Петков
тел.: +359 878 802 700
e-mail: info@selvitbg.eu
уеб сайт: www.selvitbg.eu

Аксения Нижна
тел.: +359 898 668 908
e-mail: bulgaria@selvitbg.eu
уеб сайт: www.selvitbg.eu

Звукова и светлинна сигнализация

Любомир Марчев
тел.: +359 878 666 240
e-mail: selvit@selvitbg.eu
уеб сайт: www.selvitbg.eu

Аксения Нижна
тел.: +359 898 668 908
e-mail: bulgaria@selvitbg.eu
уеб сайт: www.selvitbg.eu

Оборудване за сервизи
Мариян Бабуров
тел.: +359 887 325 581
e-mail: bulgaria@selvitbg.eu
уеб сайт: www.selvitbg.eu

Моля, не се колебайте да се свържете с нас:

    Име*

    E-mail*

    Относно

    Съобщение*