ВИЕ ЗНАЕТЕ КАК ДА СПАСЯВАТЕ ХОРА ДА СПАСЯВАТЕ ЖИВОТИ ДА ПАЗИТЕ РЕДА ДА СЕ БОРИТЕ С БЕДСТВИЯ НИЕ ЗНАЕМ С КАКВО!